Керiп кигiзiлген төбелерi үшiн орнату (бұқтырма)

Керiп кигiзiлген төбелерi үшiн орнату

Баға, теңге./м
500 м 500
- 1000 м
1000
- 5000 м
5000
- 10000 м
артық 10000 м
32,49 27,85 25,53 25,53 келiсiмi

Қабырғамен және керiп кигiзiлген төбесiнiң аралығында саңылаудың керiп кигiзiлген жап төбелерi үшiн орнату. Бұл керiп кигiзiлген iстейдi тамаша тоқпақтады, қабырғалардың тегiс еместiгiн былайша қашыртады, қисық сызықты бөлiмшелерге багетiнде ненiң арқасында тығыздап ұстайды.

Керiп кигiзiлген төбелерi үшiн орнату

Ақ түсi. Орнату оралған түрде ұзақ сақтауда деформацияланбайды.

Өзi кеңiн керiп кигiзiлген төбесi үшiн орнату көрсетiлген, қабырғамен және керiп кигiзiлген төбесiнiң матасының аралығында саңылауды безендiрудiң үшiн қолданылады, алюминиға және пластиктен жасалған багеттерi құрастырады.